อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559++++
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนี webmaster 413 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปี ๒๕๕๙ webmaster 394 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ webmaster 382 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 LPA webmaster 389 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง webmaster 384 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 webmaster 710 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 webmaster 476 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4/2559 ครั้งที่ 1 webmaster 395 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 webmaster 418 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 webmaster 395 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 webmaster 399 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 webmaster 683 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 webmaster 397 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ webmaster 396 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 webmaster 392 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2559 webmaster 391 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ webmaster 591 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 webmaster 428 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 webmaster 437 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559 webmaster 378 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงาน รับ - จ่าย เงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 webmaster 424 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงาน รับ - จ่าย เงิน ประจำเดือน เมษายน 2559 webmaster 451 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 webmaster 465 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) webmaster 432 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนดำงานงานตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 webmaster 497 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.2559 - 2563 ) webmaster 414 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ปรับปรุงครั้งที่ 4 webmaster 459 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดฯปฏิบัติราการแทน webmaster 411 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดประกาศประชาสัมพันธ์ webmaster 366 0
โดย webmaster
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.