อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 46
· สมาชิกใหม่: webmaster
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
สำนักปลัดฯ


สำนักปลัดฯ


น.ส.กรองทอง  กุลภา
ปลัด อบต.รางจรเข้

น.ส.วนิดา  ชาติภูธร
รองปลัด
นายธันฐภัทร์  หิรัญรักษ์ตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการ


 
คนงานทั่วไปน.ส.อังคญา  ยิ่งมานะ
คนงานทั่วไป
นายปิยะ  กิจมณี
คนงานทั่วไป
น.ส.ทองหยิบ  ธีราพงษ์
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ชัย  ฤกษ์โภคี
คนงานทั่วไป
นายเสถียร  ฤมิสตรี
คนงานทั่วไป
นายสุพจน์  สุขพร้อม
คนงานทั่วไป
น.ส.วรรณา  กำแพงเงิน
คนงานทั่วไป
นายเทิดศักดิ์  ฤกษ์ธิศรี
คนงานทั่วไป