อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 46
· สมาชิกใหม่: webmaster
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

นายสมใจ  ศรีนาค
ประธานสภา อบต.รางจรเข้

นายสมัย  ไตรลักษณ์
รองประธานสภา อบต.รางจรเข้


สมาชิกสภา อบต.รางจรเข้  หมู่ที่ 1

นาย ประพันธ์ ฤมิสตรี


สมาชิกสภา อบต.รางจรเข้  หมู่ที่ 2
นายทองอยู่  หิรัญรักษ์ตระกูล

นายสมัย  ไตรลักษณ์
(รองประธานสภาฯ)


สมาชิกสภา อบต.รางจรเข้  หมู่ที่ 3
นายอภัย  มงคลหมู่

นางสาว นพรัตน์ ฤกษ์โรจี


สมาชิกสภา อบต.รางจรเข้  หมู่ที่ 4
นายสมใจ  ศรีนาค
(ประธานสภาฯ)

นางสวย  สุกโชติ


สมาชิกสภา อบต.รางจรเข้  หมู่ที่ 5
นายสำเริง  ธีระพันธ์

นายสมนึก  กิจพิทักษ์


สมาชิกสภา อบต.รางจรเข้  หมู่ที่ 6
นางสาว สุกัญญา พุ่มเผือก

นาย มานะ สุดใจ


สมาชิกสภา อบต.รางจรเข้  หมู่ที่ 7


นายจินดา อรุณพัฒน์