อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 46
· สมาชิกใหม่: webmaster
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
บุคลากรของโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน

น.ส.อำภาพร  แสงเพ็ชร
ครู
น.ส.รุ่งทิวา  ศรีบรรเทา
ครู

น.ส.ปรียานุช  การพิธี
ผู้ช่วยครู
น.ส.ช่อพุธ  รุ่งอรุณ
ผู้ช่วยครู
นางกมลชนก  วิเศษพันธ์
ผู้ช่วยครู

น.ส.พิมพ์พิชชา  สุวรรณทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ภาวิณี  ฤกษ์ศรีรี
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ
นางหอมทรัพย์  พราหมณ์แต่ง
ผู้ดูแลเด็ก
นางจำนงค์  ฤกษ์ประสูตร์
ผู้ดููแลเด็ก
นางสวาท  กลองมณี
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ธนภัต  ชอุ่มผิว
ผู้ดูแลเด็ก