อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 46
· สมาชิกใหม่: webmaster
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
ปรัญชญา/วิสัยทัศน์ โรงเรียนพระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต อุปถัมป์)

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม                    น้อมนำภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์

เรียนรู้แบบบูรณาการ               เน้นจากประสบการณ์ตรง
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น        สู่นวัตกรรมใหม่